10

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ (His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ (H.E. Faeqa bint Saeed Al Saleh) แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมในพิธี

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้พระราชทานงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน (“His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” Bahrain Information Center) “เงินจากกองทุน “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ สนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดละ1 ทุน สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน และได้รับพระราชทานชื่อ “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” Bahrain Information Center” สนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรบาห์เรน สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน และ สนับสนุนทุนในการดำเนินงานด้านบาห์เรนศึกษา”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กล่าว

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหา พัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี “การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรนและภูมิภาคตะวันออกกลาง มีสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ มีพื้นที่บริการ 384 ตารางเมตร ที่นั่งอ่านหนังสือ 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560” รองศาสตราจารย์อิ่มจิต กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน กล่าวเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน กล่าวเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน

นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน กล่าวเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรนในนามตัวแทนเจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในวันนี้ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรนศึกษาในวันนี้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความฝันในวันวาน สู่ความเป็นจริงในปัจจุบันและสร้างชีวิตที่ดีในอนาคต “จากอดีตที่ผ่านมาราชอาณาจักรบาห์เรนได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศ โดยยึดหลักความเชื่อว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรเดียวที่ทรงคุณค่า ต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นผู้นำที่ทรงปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านทรงริเริ่มหรือสนับสนุนโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา สารสนเทศ เศรษฐกิจ และอีกมากมาย ราชอาณาจักรบาห์เรนจะยังคงให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือเหมือนอย่างที่ผ่านมา ตราบเท่าที่ยังมีความพยายามในการสร้างความรุ่งเรืองและความคงอยู่ของมนุษยชาติ”นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ กล่าว

5

6

7

8

ขอบคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี
ขอบคุณภาพ
งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

หลังจากนั้น นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ตัดริบบิ้นเปิดแพร่คลุมป้ายแล้วเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี