สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลังทำความดี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . กิจกรรมจะจัดขึ้นวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 073-331-277