เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีเครือข่ายฯจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 330 คน

02

นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รัฐสภามีความสาคัญในการสร้างเครือข่ายในงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ มีผลต่อการรณรงค์การเลือกตั้ง นอกจากจะช่วยรณรงค์ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือให้ประชาชนได้รู้ว่า “คนดีเป็นอย่างไร”เพื่อให้คนที่เราเลือกมาทำ หน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมือง

03

“พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องอาศัยสื่ออย่างมากเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายครั้ง และช่วงการลงประชามติ รับ หรือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ความคิดของผู้คนในเวลานั้นเป็นเรื่องของการถูกบิดเบือนข้อมูลจนกระทั่งการลงคะแนนเกิดจากการไม่รู้จริง ไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง อาศัยการเล่าลือกันมา ชักชวนไป แล้วตกเป็นเครื่องมือของข้อบิดเบือนต่างๆ อันนี้คือตัวอย่างที่จะต้องแก้ไข” นายภาณุ กล่าวและว่า

04

05

06

07

08

09

ฝากให้ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ได้ผ่านการอบรมสัมมนามาแล้ว นำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ สร้างวิธีการ หรือกลไก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมา มีการตรวจทานความถูกต้อง มีช่องทางการตรวจสอบที่ไปที่มา เป็นผู้นำในการที่จะเลือกคนดีว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เราไม่ได้บอกว่าเลือกใคร แต่เรามีวิธีการว่าคนที่เราจะเลือกจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สิ่งนี้ทั้งรัฐสภา และรัฐบาลประสงค์จะให้เกิดขึ้น ขอให้สร้างเครือข่ายขยายผลความรู้ ความคิดในการทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไปจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ทำให้คนที่จะเลือกมีวิจารณญาณในการเลือกคนดี