1

2

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ประเพณีถือศีลกินเจที่ปัตตานี เริ่มระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 มีการประดับธงสัญลักษณ์ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีเหลือง ตามเส้นทาง ร้านอาหารเจ และสถานที่ในการจัดงาน จังหวัดปัตตานี โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 ณ ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พิธีเปิดงานวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยลำดับงาน ภาคบ่าย สมาชิกญาติธรรม ชมรมพระบรมรูปเสด็จพ่อ ร.5 นำสวดมนต์ภาษจีน พิธีเชิญเทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ประทับเกี้ยว พิธีหามเกี้ยวฯ และลำดับพิธีเข้าสู่การเปิดงาน

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน กล่าวรายงาน
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน กล่าวรายงาน

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ประเพณีถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 13 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการถือศีลกินเจที่ดีงามของชาวปัตตานี ก่อให้เกิดพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทศบาลเมืองปัตตานีจัดเลี้ยงอาหารเจมื้อแรกและมื้อสุดท้ายของการกินเจ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเปิดงาน
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเปิดงาน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน แต่งกายชุดขาวร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง หลังจากประธานกล่าวเปิดงาน มีการประกอบพิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน ไหว้องค์พระใน ศาลเจ้า ประธานในพิธี และผู้ศรัทธาพร้อมเพรียงกันที่หน้าโต๊ะไหว้เทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ ประธานเชิญธง เชิญตะเกียงขึ้นสู่ยอดเสา และไหว้เทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ และรับประทานอาหารเจร่วมกัน

5

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาใส่ชุดขาวร่วมงานบุญถือศีลกินเจ อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญด้วยการกินผัก ผลไม้แทนเนื้อสัตว์ สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจ ตลอดเทศกาลกินเจ มูลนิธิเทพปูชนียสถานได้จัดเลี้ยงทั้ง 3 มื้อ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี และในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. เชิญร่วมพิธีปิดการถือศีลกินเจ ด้วยการเชิญธง เชิญตะเกียงลงจากเสาเทวดา พร้อมร่วมรับประทานอาหารเจ โดยเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเป็นมื้อสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 ของจังหวัดปัตตานี

ขอบคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปัตตานี
ขอบคุณภาพ
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า การถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน การกินเจที่ปัตตานี ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น คือ ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชน ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบไปด้วยชมรม สมาคม มูลนิธิต่างๆ ร่วมใจกันจัดงานถือศีลกินเจทุกปี การกินเจนั้นอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธา และหลักการด้านจริยศาสตร์ คือ การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ “การกินเจ” นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เพราะงดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ และผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิดแล้ว ผู้ที่กินเจยังนิยมถือศีลร่วมด้วยเพราะจะได้ผลบุญมาก “อิ่มกาย อิ่มใจ ได้บุญ” ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น บังเกิดความเมตตาส่งผลต่อจิตใจ เป็นกุศลทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารเจ หรือ อาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขภาพ และบางรายนิยมรับประทานในช่วงเทศกาล เน้นรับประทานผัก ผลไม้ เพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ