พื้นที่การกระจายเสียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรัศมีการออกอากาศประมาณ 60 กิโลเมตร ส่งกระจายเสียง ณ ที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

พื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุม 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี คือ อำเภอเมือง หนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี ทุ่งยางแดง กะพ้อ ไม้แก่น และมายอ ครอบคลุมประชากร 647,000 กว่าคนของจังหวัด

นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้บางส่วนของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอสะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัดปัตตานี

ขณะที่จังหวัดยะลา รับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีได้บางส่วนของจังหวัด คือ อำเภอเมือง

map-001