ติดต่อเรา

อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 073-350288 และ 073-331069 และหมายเลขใน ม.อ.ปัตตานี 1531

การส่ง SMS เพียงเข้าไปที่เมนูข้อความ พิมพ์ 28 ตามด้วยข้อความของท่านแล้วส่งมาที่หมายเลข 4554522
ท่านยังสามารถสื่อสารกับวิทยุ ม.อ.ปัตตานีได้ทางอินเทอร์เน็ตทั้งเวปไซต์ และ Facebook
เพียงค้นหาคำว่า “วิทยุ ม.อ.ปัตตานี

หลากหลายช่องทางการสื่อสาร ร่วมสื่อเสียงและความเห็นของท่านมายังวิทยุ ม.อ.ปัตตานี F.M.107.25 MHz.

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

(073) 331-277 (tel)
(073) 331-277 (fax)

Email: pnpsuradio@gmail.com